Rabu, 22 Desember 2010

SHOLAWAT WAHIDIYAH

TERJEMAH SHOLAWAT WAHIDIYAH
BISMILLAAHIRROHMAANIR ROHIIM
Dengan nama ALLOH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
ILAA HADLROTI SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALOLOHU 'ALAIHI WASALLAM,
AL FAATIHAH !
(Kami hadiyahkan ke haribaan Pemimpin kami Baginda Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam, bacaan Fatihah.

WA-ILAA HADLROTI GHOUTSI HAADZAZ-ZAMAAN WA A’WAANIHI WASAA-IRI AULIYAA-ILLAAHI RODLIYALLOOHU TA’AALA 'ANHUM, AL FAATIHAH
Dan kami hadiyahkan ke pangkuan Ghoutsi Hadzaz Zaman, Para Pembantu Beliau dan segenap Kekasih ALLOH, Radliyallohu Ta’ala 'anhum, bacaan Fatihah.
(01)
ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU YAA AHAD, YAA WAAJIDU YAA JAWAAD, SHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW WA‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD, FII KULLI LAMHATIW - WANAFASIM - BI’ADADI MA’LUUMAATILLAAHI WAFUYUUDLOOTIHII WA AMDAADIH. (100 kali).
“Yaa ALLOH, yaa Tuhan Maha Esa, yaa Tuhan Maha Satu, yaa Tuhan Maha Menemukan, yaa Tuhan Maha Pelimpah, limpahkanlah sholawat, salam dan barokah atas Junjungan kami Baginda Nabi Muhammad dan atas Keluarga Baginda Nabi Muhammad pada setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas, sebanyak bilangan segala yang ALLOH Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian serta kelestarian pemeliharaan-NYA”
(02)
“ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH; SHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA, WAMAULAANAA WASYAFII’INAA WAHABIIBINAA WAQURROTI A’YUNINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAMA KAMAA HUWA AHLUH ; NAS-ALUKALLOOHUMMA BIHAQQIHII AN-TUGHRIQONAA FII LUJJATI BAHRIL–WAHDAH, HATTAA LAA NAROO, WALAA NASMA’A, WALAA NAJIDA, WALAA NUHISSA, WALAA NATAHARROKA, WALAA NASKUNA ILLAA BIHAA,  WATARZUQONAA TAMAAMA MAGHFIROTIKA YAA ALLOOH, WATAMAAMA NI’MATIKA YAA ALLOOH, WATAMAAMA MA’RIFATIKA YAA ALLOOH, WATAMAAMA MAHABBATIKA  YAA ALLOOH, WATAMAAMA RIDLWAANIKA YAA ALLOOH. WASHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAIHI WA’ALAA AALIHII WASHOHBIH, ‘ADADA MAA AHAATHO BIHII ‘ILMUKA WA-AHSHOOHU KITAABUK, BIROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROOHIMIIN WAL-HAMDU LILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIIN”
“Yaa ALLOH, sebagaimana keahlian ada pada-MU, limpahkanlah sholawat, salam, barokah atas Junjungan kami, Pemimpin kami, Pemberi syafa’at kami, Kecintaan kami dan Buah - jantung - hati kami Baginda Nabi Muhammad Shollalloohu 'alaihi wasallam yang sepadan dengan keahlian Beliau; Kami bermohon kepada-MU yaa ALLOH, dengan Hak Kemuliaan Beliau, tenggelamkan kami di dalam pusat-dasar-samodra Ke-Esaan-MU, sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, tiada kami bergerak ataupun berdiam, melainkan senantiasa merasa di dalam Samodra Tauhid-MU; dan kami bermohon kepada-MU yaa ALLOH, limpahilah kami ampunan-MU yang sempurna yaa ALLOH, ni’mat karunia-MU yang sempurna yaa ALLOH, sadar ma’rifat kepada-MU yang sempurna yaa ALLOH, cinta kepada-MU dan kecintaan-MU yang sempurna yaa ALLOH, ridlo kepada-MU serta memperoleh ridlo-MU yang sempurna pula yaa ALLOH. Dan sekali lagi yaa ALLOH, limpahkanlah sholawat salam dan barokah atas Baginda Nabi dan atas Keluarga serta Sahabat Beliau, sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh Ilmu-MU dan termuat di dalam Kitab-MU; dengan rahmat-MU; yaa Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang; Segala puji bagi ALLOH Tuhan Seru Sekalian Alam”.
(03)
YAA SYAFI’AL KHOLQIS-SHOLAATU WASSALAAM #
                                             ’ALAIKA NUUROL-KHOLQI HAADIYAL ANAAM;
WA-ASHLAHUU WARUUHAHUU ADRIKNII #
                                             FAQOD DHOLAMTU ABADAW - WAROBBINII;
WALAYSA LII YAA SAYYIDII SIWAAKAA #
                                            FA-IN TARUDDA KUNTU SYAKHSHON HAALIKA

“YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOOH” (7 kali)

“Duhai Baginda Nabi Pemberi syafa’at makhluq; Ke pangkuanmu sholawat, salam Alloh  ku sanjungkan,
Duhai Nur-cahaya makhluq, Pembimbing manusia. Duhai Unsur dan Jiwa makhluq; Bimbing, bimbing, dan didiklah diriku.
Sungguh, aku manusia yang dholim selalu; Tiada arti diriku tanpa Engkau duhai yaa Sayyidii,
Jika Engkau hindari aku (akibat keterlaluan berlarut-larutku), pastilah, pastilah, pasti ‘ku ‘kan hancur binasa!”.
“Duhai Pemimpin kami, duhai Utusan ALLOH !”.
(04)
“YAA AYYUHAL GHOUTSU SALAAMULLOOH #
                                                ‘ALAIKA ROBBINII BI-IDZNILLAAH;
WANDHUR ILAYYA SAYYIDII BINADHROH #
                                               MUUSHILATIL-LILHADLROTIL ‘ALIYYAH”
“Duhai Ghoutsu Zaman, ke pangkuanmu salam ALLOH ku haturkan; Bimbing, bimbing dan didiklah diriku dengan idzin ALLOH;
Dan arahkan pancaran sinar-nadhrohmu kepadaku yaa Sayyidi, radiasi batin yang mewushulkan aku, sadar ke Hadlirot Maha Luhur Tuhanku.”
(05)
“YAA SYAAFI’AL KHOLQI HABIIBALLOOHI #
                                     SHOLLAATUHUU ‘ALAIKA MA’ SALAAMIHII
DLOLLAT WADLOLLAT HIILATII FII BALDATII #
                                     KHUDZ BIYADII YAA SAYYIDII WAL UMMATI”
YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOOH
Duhai Baginda Nabi Pemberi syafa’at makhluq, duhai Baginda Nabi Kekasih ALLOH. Ke pangkuan-mu sholawat dan salam ALLOH ku sanjungkan !;
“Jalanku buntu, usahaku tak menentu buat kesejahteraan negeriku. Cepat,
cepat, cepat raihlah tanganku yaa Sayyidii, tolonglah diriku dan seluruh ummat ini !
“Duhai Pemimpin kami, duhai Utusan ALLOH !”

(06)
“YAA ROBBANALLOOHUMMA SHOLLI SALLIMI  #
                                            ‘ALAA MUHAMMADIN SYAFII’IL UMAMI;
WAL ِAALI WAJ-‘ALIL- ANAAMA MUSRI’IIN  #
                                             BIL-WAAHIDIYYATI LIROBBIL ‘AALAMIIN;
YAA ROBBANA-GHFIR YASSIR IFTAH WAHDINAA #
                                      QORRIB WA-ALLIF BAINANAA YAA ROBBANAA.

“Yaa Tuhan kami yaa ALLOH, limpahkanlah sholawat salam atas Baginda Nabi Muhammad pem-beri syafa’at ummat;
dan atas Keluarga Beliau; Dan jadikanlah ummat manusia cepat-cepat lari kembali mengabdikan diri dan sadar kepada Tuhan Semesta Alam.
Yaa tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, permudahlah segala urusan kami, bukakanlah hati dan jalan kami, dan tunjukilah kami, pereratlah persauda-raan dan persatuan di antara kami, yaa Tuhan kami !”

(07)
“ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAADZIHIL- BALDAH YAA ALLOOH, WAFII HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH.”
Yaa ALLOH, limpahkanlah berkah di dalam segala makhluq yang Engkau ciptakan dan di dalam negeri ini yaa ALLOH, dan di dalam mujahadah ini, yaa ALLOH!”

I S T I G H R O O Q !
Yang dimaksud adalah : berdiam, tidak membaca apa-apa, Segala perhatian tertuju hanya kepada ALLOH ! Bukan membayangkan lafadh “ALLOH”, tetapi kepada ALLOH –Tuhan ! Pendengaran, perasaan, ingatan, fikiran, penglihatan dan ….. Pokoknya segala-segalanya dikonsen-trasikan kepada ALLOH ! Lain-lain tidak menjadi acara ! Hanya “ALLOH”! Titik !
Lamanya istighroq tidak ada batasan waktu, menurut kemampuan masing-masing. Istighroq diakhiri dengan bacaan Surat Al-Fatihah satu kali. AL- FAATIHAH !
Kemudian membaca do’a di bawah ini:
(08)
“BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

 ALLOOHUMMA BIHAQQISMIKAL - A’DHOM, WABIJAAHI SAYYIDINAA MUHAMMAADIN SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAM, WABIBAROKATI GHOUTSI HAADZAZ – ZAMAAN WA-A’WAANIHII WASAA-IRI AULIYAA – IKA YAA ALLOOH, YAA ALLOOH, YAA ALLOOH, RODLI-YALLOOHU TA’AALAA ’ ANHUM ( 3 kali ) BALLIGH JAMII’AL ‘AALAMIIN, NIDAA-ANAA HAADZAA WAJ’AL FIIHI TAKTSIIROM-BALIIGHOO ( 3 kali ) FA-INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR, WABIL- IJAABATI JADIIR” ( 3 kali )

”FAFIRRUU - ILALLOOH !”

”WA QUL JAA-AL HAQQU WAZAHAQOL BAATHIL, INNAL- BAATHILA KAANA ZAHUUQO”

“Dengan Asma ALLOH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
Yaa ALLOH, dengan Hak Kebesaran Asma-MU, dan dengan Kemuliaan serta Keagungan Baginda Nabi Muhammad Shollalloohu 'alaihi wasallam dan dengan barokah Ghoutsu Haadza-Zaman dan Para Pembantunya, serta sege-nap Auliya Kekasih-MU yaa ALLOH, yaa ALLOH, yaa ALLOH Rodliyalloohu Ta’ala ‘Anhum. Sampaikanlah seruan kami ini kepada jamii’al ‘alamiin dan letakkanlah kesan yang merangsang di dalamnya; Maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan Maha Ahli memberi ijabah !”
“FAFIRRUU ILALLOOH !”
= Larilah kembali kepada ALLOH !
“WAQUL JAA-AL HAQQU……….”
= “dan katakanlah (wahai Muhammad) perkara yang haq telah datang dan musnahlah perkara yang batal; Sesungguhnya perkara yang batal itu pasti musnah”.
“AL FAATIHAH” !
(Membaca surat Al Fatihah satu kali).

KETERANGAN :
1. Kalimah “FAFIRRUU ILALLOOH” dan WAQUL JAA-AL HAQQU…” pada saat berjamaah supaya dibaca ber-sama-sama antara imam dan makmum. Dirinya sendiri terutama supaya dirasakan ikut serta / termasuk di dalam ajakan itu dengan getaran hati yang kuat.
2. “FAFIRRUU ILALLOOH” maksudnya ; mengajak secara bathiniyah agar supaya kita dan masyarakat segera kembali mengabdikan diri dan sadar kepada ALLOH WA ROSUULIHI Shollalloohu 'alaihi wasallam Secara umum yaitu dengan men-jalankan hal-hal yang diridloi ALLOH WA ROSUULIHI Shollalloohu 'alaihi wasallam, dan menghindarkan diri atau meninggalkan hal-hal yang tidak diridloi oleh ALLOH WA ROSUULIHI Shollalloohu 'alaihi wasallam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi, keluarga dan masyarakat !
3. “WAQUL JAA-AL HAQQU .....” Maksudnya, memohon semoga perbuatan dan akhlak-akhlak yang jahat yang merugikan ummat dan masyarakat segera diganti oleh ALLOH Subhaanahu wata’ala dengan akhlak yang baik, membuahkan manfa’at dan menguntungkan ummat dan masyarakat yang diridloi ALLOH WAROSUULIHI Shollalloohu 'alaihi wasallam. Dan apabila memang sudah menjadi suratan takdir tidak bisa diperbaiki lagi, dari pada semakin lama semakin berlarut-larut, semakin hebat menimbulkan kerusakan dan kehancuran, lebih baik semoga lekas dimusnahkan saja. Ini adalah soal mental, bukan terhadap fisik ! Dan terutama kita arahkan untuk diri kita sendiri !
CARA PENGAMALAN
 SHOLAWAT WAHIDIYAH
1.      Diamalkan selama 40 hari berturut-turut. Tiap hari paling sedikit menurut bilangan yang tertulis di belakangnya dalam sekali duduk. Boleh pagi, siang, sore, atau malam hari. Boleh juga dipersingkat 7 hari, akan tetapi bilangan-bilangan tersebut dilipatkan 10 kali.
Boleh mengamalkan sendiri-sendiri, akan tetapi dengan berjama’ah bersama keluarga atau satu kampung sangat dianjurkan.
Bagi kaum wanita yang sedang bulanan, cukup membaca Sholawatnya saja, tidak usah membaca fatihah. Adapun bacaan FAFIRRUU ILALLOOH” dan ”WA QUL JAA-AL HAQQU…” boleh dibaca sebab di sini tidak dimaksudkan membaca ayat-ayat Al-Qur an, melainkan sebagai do’a (berniat membaca do’a).
Sesudah 40 hari atau 7 hari pengamalan diteruskan tiap hari, dan banyaknya bilangan boleh dikurangi, ditetapkan atau ditambah sebagian atau seluruhnya. Akan tetapi lebih utama jika diperbanyak.
2.      Jika belum hafal boleh dengan membaca. Dan jika belum bisa membaca seluruhnya, sambil mempelajari, boleh dan cukup membaca bagian mana yang sudah bisa lebih dahulu. Yang paling gampang yaitu membaca “YAA SAYYIDII YAA ROSUU-LALLOOH” diulang-ulang selama kira-kira sama waktunya dengan mengamalkan seluruhnya. Yaitu kurang lebih 30 menit.
Jika itu pun misalnya terpaksa belum mungkin, boleh berdiam saja selama waktu itu dengan memusatkan segenap perhatian, mengkonsentrasikan diri sekuat-kuatnya kepada Alloh Subhanahu wata’ala dan merasa seperti berada di hadapan Junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad (Shollallohu ‘alaihi wasallam) dengan adab lahir batin ta’dhim (memuliakan) dan mahabbah (mencintai) setulus hati dan semurni-murninya.
3.      Mengamalkannya harus dengan niat semata-mata beribadah kepada Alloh  dengan ikhlas tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrowi, misalnya supaya begini, supaya begitu, ingin pahala, ingin surga, dan sebagainya ! Harus sungguh-sungguh tulus, ikhlas karena dan untuk Alloh - LILLAH
4.      Di samping niat LILLAH seperti di atas supaya merasa bahwa kita dapat melakukan ini semua karena pertolongan Alloh. Yakni menerapkan :

لاَحَوْلَ وَلاَ قـُوَّة َ إلاَّ بِاللهِ

“Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan titah Alloh” BILLAH  !
Jangan sekali-kali merasa diri kita mempunyai kemampuan tanpa dititahkan oleh Alloh  !
Disamping merasa BILLAH, juga supaya merasa BIRROSUL. Artinya merasa bahwa diri kita ini menerima jasa dari Rosul Alloh (Shollallohu ‘alaihi wasallam). Jadi menerapkan firman Alloh  :
وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ. (الأنبياء 107)
“Dan tiada AKU mengutus Engkau Muhammad, melainkan rahmat bagi seluruh alamin” (21-Al Anbiya : 107).
5.      Ketika mengamalkan supaya sungguh-sungguh hudlur hati kita di hadapan Alloh   Subhanahu wata’ala  dan “Istihdlor” merasa seolah-olah seperti benar-benar berada di hadapan Rosululloh (Shollallohu ‘alaihi wasallam)  dengan adab lahir batin sebaik-baiknya, ta’dhim (memuliakan) dan mahabbah (mencinta) setulus hati. Disamping itu supaya merasa dan mengakui dengan jujur bahwa diri kita ini penuh berlumuran dosa dan senantiasa berlarut-larut. Dosa kepada Alloh Subhanahu wata’ala  dosa kepada Rosulullah (Shollallohu ‘alaihi wasallam), dosa kepada Ghouts Hadzaz-Zaman dan kepada para Auliya’ Kekasih Alloh, dosa kepada orang tua, kepada ibu bapak, kepada keluarga, kepada guru, kepada murid, kepada Pemimpin dan kepada yang dipimpin, dosa terhadap bangsa dan negara, dosa kepada umat dan masyarakat bahkan dosa terhadap sesama makhluk pada umumnya.
Dan merasa diri kita ini sangat dloif, sangat lemah, butuh sekali maghfiroh/ ampunan, taufiq dan hidayah Alloh Subhanahu wata’ala, butuh sekali syafa’at pertolongan dan tarbiyah Rosulullah (Shollallohu ‘alaihi wasallam)  !. Butuh sekali akan bantuan dan dukungan dari Ghoutsu Hadzaz-Zaman r.a berupa barokah, nazharoh dan do’a restunya !.
CARA PENGAMALAN BAGI YANG BELUM HAFAL SHOLAWAT WAHIDIYAH SECARA LENGKAP.
1.       Diamalkan selama 40 hari berturut-turut. Tiap hari paling sedikit 30 menit dalam sekali duduk. Boleh pagi, siang, sore, atau malam hari. Boleh dilakukan sehabis sholat fardlu atau sholat-sholat sunnat.
2.       Hadiyah Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam, 7 kali, dan hadiyah Fatihah kepada para Kekasih Allah khususnya Ghoutsu Hadzaz zaman 7 kali. Bagi yang mungkin belum bisa atau berhalangan baca Fatihah langsung lakukan yang ke 3. di bawah ini.
3.       Duduk dengan tenang dan jiwai dalam hati merasa berada / beraudensi dengan Allah dan merada berada di hadapan Junjungan kita Nabi Muhammad Rasululloh dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya, ta’zhim (mengagungkan) dan mahabbah (mencintai) yang semurni-murninya. Bacalah kalimah « YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOOH » selama minimal 30 menit (1/2 jam) ; dan akhiri dengan bacaan surat Fatihah satu kali (Bagi yang tidak berhalangan).
SELAMAT MENGAMALKAN.
SEMOGA ALLAH TA’ALA MEMBERIKAN HIDAYAH – TAUFIQNYA SEHINGGA HATI KITA SEGERA DIBUKA UNTUK MENUJU KESADARAN KEPADA ALLOH WA ROSUULIHI (Shollallohu ‘alaihi wasallam)  AMIIN.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar